Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

SampleManager LIMS Software

Thermo Scientific™

Biobanke igraju ključnu ulogu u efektovmom upravljanju i skladištenju kritičnih naučnih podataka: bioloških uzoraka. Za farmaceutske i biotehnološke kompanije, dijagnostičke laboratorije i naučno-istraživačke organizacije, integritet uzorka je ključan kako bi se osigurali robusni i ponovljivi rezultati. Različiti laboratorijski instrumenti i softverski sistemi mogu se integrisati sa softverom SampleManager, stvarajući jedan repozitorijum podataka.

Softver SampleManager može skalirati sa Vašim radom i upravljati ne samo biorepozitorijumom, već i laboratorijom i svim povezanim podacima i metapodacima, pružajući sledeće ključne prednosti:

  • Kompletna evidencija o poreklu uzorka, uključujući obrasce za zaštitu podataka i informisani pristanak pacijenata,
  • Procesi vođeni bar kodom kako bi se omogućila automatska kontrola,
  • Pojednostavljeni postupci pristupa uzorcima i upravljanja uzorcima,
  • Poboljšani proces upravljanja zalihama koji koristi korak-po-korak tok rada preseljenja uzorka,
  • Brzi uvid u rad vaše laboratorije i podatke,
  • Opcija za implementaciju koristeći Thermo Fisher upravljačku infrastrukturu, uključujući servere, OS i bazu podataka, rezervnu kopiju, oporavak od katastrofe i nadzor bezbednosti informacija, smanjujući početni hardver i tekuće IT troškove
PREUZMITE BROŠURU:

POVEZANI PROIZVODI

STOJIMO VAM NA RASPOLAGANJU
POŠALJITE UPIT

POPUNITE FORMU