Alfamed d.o.o.

Ljubomira Stojanovića 3, 11108 Beograd

Tel/Fax: +381 (11) 32 92 888

info@alfamed.rs

Ime

Kontakt

Jovana Sorajić Stojanović

Komercijalista

+381 60 0245 672

Danilo Otašević

Komercijalista

+381 60 0245 675

Milica Milanović

Komercijalista

+381 60 0245 677

Goran Veličković

Tehnički direktor

+381 060 0245 671