Servis laboratorijske opreme

Kontaktirajte naš autorizovani servisni tim

Naš obučeni i ovlašćeni kadar pruža usluge planiranja odgovarajuće opreme, montaže i obuke za korisnike kao i kvalifikacije i validacije aparata. 

Pouzdano postprodajno održavanje je osigurano kroz konstantnu obuku servisnog kadra.

 

DQ - Saveti i podrška kod pripremanja specifikacije zahteva koje oprema treba da zadovolji

IQ - Obezbeđenje potrebne dokumentacije i izvršenje IQ kod korisnika

OQ - Obezbeđenje potrebne dokumentacije i izvršenje OQ kod korisnika

PQ - Merenje performansi uređaja po zahtevu korisnika